Đã Đóng

cần tìm gia sư python làm về webscraping

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

TysonBruh

Tôi có nhiều năm kinh nghiệm về python và đã làm việc cho nhiều công ty. Tôi có thể dạy bạn python, điều kiện thanh toán của tôi là bạn phải trả tiền cho tôi cho mỗi buổi học. Có nghĩa là ngay sau khi tôi dạy cho bạn x Thêm

$10 AUD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0