Đã Đóng

Hire a Data Entry Clerk

4 freelancer đang chào giá trung bình $16/giờ cho công việc này

tasleem83

contact with me

$16 CAD / giờ
(95 Nhận xét)
5.5
chnabeel002

Sir, I read your job description if you hire i prove my best also done according to your requirement also done on time. Thanks

$16 CAD / giờ
(9 Nhận xét)
2.7
$15 CAD / giờ
(6 Nhận xét)
2.2
$18 CAD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0