[login to view URL]

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

ép cọc bê tông quận 12, ép cọc việt phát

Nhập liệu Xử lí dữ liệu Excel PDF Microsoft Exchange

ID dự án: #33170905

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$116 cho công việc này

ARTICLEYOUWANT

Hi, I have seen your project details and completely understand the requirements. Kindly, award me this project so that we can discuss it briefly and start working.

$30 USD trong 1 ngày
(37 Nhận xét)
5.6
satya0p10

I WILL MAKE SURE TO COMPLETE YOUR PROJECT VERY EFFIECIENTLY.. AND I WILL MAKE SURE TO COMPLETE YOU PROJEJT WITHOUT ANY ERROR THANKYOU!!

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sburj182

I am data entry expert. I have great speed in typing I do work without any mistakes. I do one year course in data entry , computer software, tally etc.  I have already done data entry work for many clients and they are Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Drizzie

I am the best in what I do, Efficiency is a 100% Let me show you what I can do with my fingers. Thank you.

$130 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thu778200

NHẬP DỮ LIỆU NHANH CHÍNH XÁC CÓ BẰNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHẢ NĂNG XỬ LÝ DỮ LIỆU TỐT NHANH CHÍNH XÁC ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0