Đã Đóng

Japanese question sets

I need 100 Japanese FAQ for banking related questions. They need to cover multiple areas, including insurance, banking, credit card and mortgage.

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu

Xem thêm: farmers insurance credit union, emv credit carddebit card, repair credit mortgage, credit debit card, translation question japanese, psychology multiple choice question, flash multiple choice question, japanese credit card processing

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14789993

2 freelancer đang chào giá trung bình $16/giờ cho công việc này

$16 HKD / giờ
(2 Đánh Giá)
0.3
$16 HKD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0