Đang Thực Hiện

looking for data entry

we are a company that looking for data entry

project of 5000 page

only serious bid will be accepted

thanks

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: looking company, data entry project company, company data entry, data entry page, company looking bid, 5000 data entry, looking data entry company, myspace page company, serious data entry, bid page website, data entry 5000

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) tel aviv, Israel

Mã Dự Án: #1069573

Đã trao cho:

livesolutions

Ready to deliver now

$95 USD trong 1 ngày
(60 Đánh Giá)
7.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

Kamalkishover

Pls Check PM

$30 USD trong 1 ngày
(195 Đánh Giá)
6.5
Sibbir

AS Discussed............

$40 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0