Đã Hủy

Mencari sesuatu di Web

Proyek saya berhubungan dengan entri data tentang bermacam hal dengan menggunakan platform untuk mengetik seperti microsoft word ataupun dalam platform lainnya.

Kỹ năng: Nhập liệu, Photoshop, Powerpoint, Tìm kiếm web, Word

Xem thêm: jasa desainer web medan, design web surabaya terbaik, dsigen web dalam macromedia, head banner web photoshop

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) ciamis, Indonesia

Mã Dự Án: #14828290

4 freelancer đang chào giá trung bình Rp4991666 cho công việc này

Rp5555555 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
jawwadHusNain

I have good experience for technical and blog writing. Fast in data entry I will make efficient and on time. Thank you Relevant Skills and Experience Data entry, blog and article writing, content writing Proposed Mil Thêm

Rp5555555 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Bobsooy

A proposal has not yet been provided

Rp5555555 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ghanidimas

A proposal has not yet been provided

Rp3300000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0