I need an experienced manager asap

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Is a small restaurant, a Japanese cuisine we need a good manager with good customer service skills and experience to start asap .

Nhập liệu Odd Jobs Xử lí dữ liệu Quản trị hệ thống Business Management Truyền thông Customer Experience Customer Retention Customer Retention Marketing Chăm sóc khách hàng Employee Engagement Employee Experience Food Safety Local Job Quản lí Operations Management Quản lí thời gian

ID dự án: #36719965

Về dự án

1 đề xuất 2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Parsons Green, United Kingdom

1 freelancer đang chào giá trung bình £400 cho công việc này

azboa97

I am a part qualified (Qualified by Experience) accountant with an experience in various aspects of finance like preparing statutory accounts, balance sheet reconciliations, intercompany reconciliation, fixed assets re Thêm

£400 GBP trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0