Đang Thực Hiện

Online Ecommerce data entry

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

spizzo14

i can do this for you

$30 USD trong 1 ngày
(16 Nhận xét)
3.2
cher1nly

OK...depending on how you want this data entered...I bid .15 cents per entry...lets talk

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
frontrunner

kindly see pm for clarifications. thanks!

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0