Đã Đóng

Planilha com Macros no Google Sheets

2 freelancer đang chào giá trung bình $128 cho công việc này

$55 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
gsfurtado

Boa tarde, Já fiz trabalho para podermos começar: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11AboJwthBk1TNbuWd_zUcNNbW39prXc0i8c_hATsDcQ/edit#gid=0 Na folha "Dados a preencher" vocês colocam os dados da nota promis Thêm

$200 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0