Đóng

Power Bi expert needed to execute simple projects and willing provide mentorship& guidance in the process

Dự án này đã được trao cho malavshelat với giá $46 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

POWERBI MODEL:

a. Understand how to modify data in power Bi using Power Pivot, DAX.

b. Manipulate and model data from an Microsoft SQL database into Power Bi

c. Tutelage on Server-side scripting languages & frameworks (python)

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online