Pre-Employment vetting [ Hokkaido, Japan]

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a freelancer to assist me with pre-employment vetting for a single candidate in Hokkaido, Japan. Specifically, I need assistance with verifying their education background. The ideal freelancer will have experience with education verification and be familiar with the process in Japan. No additional screening services are required.

Nhập liệu Word Dịch thuật Nghiên cứu Nhiếp ảnh Administrative Support BPO Customer Experience Chăm sóc khách hàng Customer Strategy Hỗ trợ khách hàng Data Collection Data Delivery Data Extraction Data Management Xử lí dữ liệu Data Protection Employee Engagement Employee Experience Lao động phổ thông Office nói chung Nhân sự Local Job Odd Jobs Tuyển dụng Technical Recruiter Travel Ready Workday Talent & Recruiting

ID dự án: #36714140

Về dự án

2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Hokkaido, Japan