Đang Thực Hiện

Private Project for elinksol

3200 Votes for $200

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh, elinksol

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Toronto, Canada

Mã Dự Án: #1019562

Đã trao cho:

elinksol

Hello, Ready to start as discussed. Regards, Naveed

$30 USD trong 3 ngày
(219 Đánh Giá)
7.4

6 freelancer đang chào giá trung bình $73 cho công việc này

RockingExpert

PM sent ... !

$30 USD trong 5 ngày
(187 Đánh Giá)
6.2
parthibaninfo

Lets start to work now...

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Minhashaider

i am interested in this but there is no detail of work

$100 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
frankwood

m ready to work so let me know about this, Thank you

$200 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
onlineworker15

hello sir i m ready to start work plz give me project detail thanku.

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0