Đang Thực Hiện

Private Project for 'Sensorium'

Its a private data entry project for Sensorium.

Plz bid $170.

Thanks,

Bidstar

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: data entry private, private data entry, bidstar, project outsourcing data entry, project managment data entry, project agreement data entry, project profile data entry

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Faridpur, Bangladesh

Mã Dự Án: #1034067

Đã trao cho:

sensorium

As we discussed.

$170 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.5