Đã Đóng

Доработать базу в 1С

4 freelancer đang chào giá trung bình $36/giờ cho công việc này

Mustkimnadaf8007

Hi.....I M Good at Data entry....

$55 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
adii1914

A proposal has not yet been provided

$50 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
LpriyaSahoo

Hello. I am Laxmipriya Sahoo from India. I am freelance data entry worker. If you think my profile is suitable for this job then please reply me as soon as possible.

$22 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0