Đã Đóng

开发一个网页和安卓封包辅助工具 -- 2

主要是开发页游和安卓端的脚本开发

WPE,易语言,WS,

具体项目 在详细沟通

Kĩ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Xem nhiều hơn: 基于google script开发数据收集管理工具, İnternet satış, помогите составить сНОвО иС йукв, составить сНОвО иС йукв Đ° Đ° Đş Đť р т ф, составить сНОвО иС доступных йукв, какОо сНОвО получится иС йукв, какио сНОва иС 7 йукв ПОМнО составить , составить сНОва иС йукв Đž Đż р с т, как раскрутить инстаграм 2018, как раскручивать аккаунт в инстагра, раскрутка инстаграм Са деньги, как раскрутить личный инстаграм, продвижение инстаграм программа, как продвигать аккаунт в инстаграм, продвижение в инстаграм, раскрутка инстаграм цена, 🎵 axwell Îť ingrosso dream bigger, 瑞典语翻译中文, ľudovít štúr obdobie, 中国翻译公司联盟

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Changsha, China

ID dự án: #28277914

2 freelancer chào giá trung bình$403 cho công việc này

usmanbashir12100

Hello, I’d really like to work with you on this one if possible! I’m Usman . I have lots of experience in data typing, data entry, web research, database administration, ad posting, data research, data mining, data ext Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
1.5
Hugo168

你好,我们时一个有5人的团队,我们可以以快速和完美的方式完成你所要求的,希望你可以给我一个一展身手的机会 hello, we're a team of 5 people and we could finish your task with a impressive brief of time. we hope that you could give us a chance of showing you how incredibly Thêm

$556 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0