Đã Đóng

Công việc nhập liệu, soạn thảo

11 freelancer chào giá trung bình$22 cho công việc này

sumitdon088

Hi there, We hope that we got to chat with you over the project, we have read your project description we think that we are perfect for this job, as we have the team of experts with experience of more than 6 years in Thêm

$40 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
piyushyadav7454

Hii I want to work for you may u happy with my work send me the details of the project please I never disappointed you by my work

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Shirshadey003

I am an expert of exel and data entry jobs.. I am an eleventh grade Student and wanna earn money for studies...

$25 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
snowysuj

Tôi sẽ hoàn thiện công việc nhanh chóng, cẩn thận và có trách nhiệm. Tôi đang là nhân viên văn phòng nên các kỹ năng về Microsoft Office. thành thạo

$20 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
KayKu

You get what you pay for. Việt Nam nói là làm =)))))))))))))))))

$29 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mimibaobei0109

I majored in international economics and have 8 months of experience doing statistics and reporting for Sapo's shipping department, so I'm extremely clear headed with numbers and figures. So I can do this job well.

$20 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mipnt30

Khi tôi nhận được dự án này tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt những gì được giao. Kĩ năng đánh máy của tôi khá nhanh và độ đúng chính tả rất cao. Nếu bạn chọn tôi tôi sẽ chăm chỉ để hoàn thành tốt nhất có thể.

$20 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
NguyenCaoNguyen

I am Nguyen Cao Nguyen. I'm 20 years old now. I from VietNam. I can complete this project with added quality. I will do my best no matter how hard it is. Thank you.

$18 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
BaoChamm

This project piqued my interest because I felt that this was right down my alley. Even though it possesses complex modules, I am positive that I can handle them. Meeting deadlines is one of my talents that surpasses ma Thêm

$10 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vie04122004

Tôi có kinh nghiệm đánh máy nhanh, tính toán được và cẩn thận. Ngoài ra tôi từng làm thêm ở VPP, có chút kinh nghiệm và kĩ năng

$10 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Vannam212

Xin chào, Tôi làm IT. Tôi tự tin sẽ hoàn thành công việc. Hãy liên hệ với tôi để trao đổi về công việc nhé. Cảm ơn.

$15 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0