Đã Đóng

Điền dữ liệu vào bảng

ghi các dữ liệu cần thiết vào thật chính xác, không tiết lộ dữ liệu cho bất kì ai biết.,đúng thời gian qui định.

Kĩ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Word

Xem nhiều hơn: cliente v, joomla module d, logo art d, mmt v, ti n l, sites upload v, swf doc d, ogre3d v, aspnet code using drag n drop, list email id`d india

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #7669890

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

tasleem83

A proposal has not yet been provided

$250 USD trong 3 ngày
(38 Nhận xét)
4.0