Đang Thực Hiện

Project for ADELANTE TRANSLATIONS -- 74791

Hallo ADELANTE TRANSLATIONS, we've got a new product for sale, which' description we need you to translate. approx. 590 words. Amazon image-text / bullet points / describing text part.

Kỹ năng: Nhập liệu, Tiếng Anh (Anh), Tiếng Anh (Mỹ), Tiếng Ý, Dịch thuật

Xem thêm: crowdin cli, crowdin api, weblate git, crowdin knowledge base, crowdin ukraine, support crowdin, crowdin llc, crowdin sign up, sale product project, sale product online vbnet project, sale product vbnet project, marketing project sale product, points bullet, html bullet points within tables, graphical bullet points css

Về Bên Thuê:
( 429 nhận xét ) Berlin, Germany

Mã Dự Án: #15389116

Đã trao cho:

AdelaTraduzioni

Vom Auftraggeber angeheuert

€20 EUR trong 3 ngày
(200 Đánh Giá)
6.5