Đang Thực Hiện

Project for username: Univelas

$40

Please, if your username is Univelas, you may bid on this project.

Kĩ năng: Nhập liệu

Xem nhiều hơn: univelas, smi, project, project c++, project entry, project pending, project data, bid bid project, username, project no , data project, project bid, bid project

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) N Hill, United Kingdom

ID dự án: #24199

Được trao cho:

univelas

Hi.

$40 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.7

5 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

momleetech

Give us a chance

$30 USD trong 1 ngày
(8 Nhận xét)
4.2
creatanart

Hi there, why only univelas?? we can do it according to your need. Plz check our P.M. BOARD. Thanx-----TANIA

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
radhe

Hi, I will do your project in PERL or PHP as you like .I have a team of programmer and flash designer. I will give you demo within 7 days. Please give me more details. Thanks.

$30 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
syedtariq

Can be done!

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0