Đã hoàn thành

revise current listings and post new listings

We need someone to revise all current listings on some points and post new listings for 180 products from the website. Need to have this finished in 3 days.

Kĩ năng: Nhập liệu

Xem nhiều hơn: listings, revise, interiortrade, need revise, post products website, finished novel need editor, Post Products, copy current ebay listings, website revise, business need upload products, days need time analyse data using spss, need ebay products listed, need design products oscommerce, need soeone products oscommerce website, days create website, revise website, need sell products

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Chicago, United States

ID dự án: #1607966

Được trao cho:

sabuj40

Ready to start.........

$35 USD trong 3 ngày
(5 Đánh Giá)
2.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

datasolutionind

Let's start......

$50 USD trong 3 ngày
(50 Nhận xét)
5.1
dataspecialist07

****Letz start..... Low price .....Immediate start........ Check PMB.****

$30 USD trong 3 ngày
(12 Nhận xét)
3.5
Hardikspatel

Hi, Plz hire me...!!!! Have a look in PM. Hardik

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0