Đã Hủy

scan image to word, excel,pdf

Gõ lại văn bản từ những file ảnh, pdf sang word, excel, ...

Kĩ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Excel, Powerpoint, Word

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Rach Gia, Vietnam

ID dự án: #7922708

3 freelancer chào giá trung bình$490 cho công việc này

devi222

A proposal has not yet been provided

$250 USD trong 2 ngày
(21 Nhận xét)
4.0
softandrew

i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.4
natabeletskaya

Предложение еще не подано

$666 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rrsheri

A proposal has not yet been provided

$333 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0