scan image to word, excel,pdf

Đã Hủy Đã đăng vào Jun 23, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Gõ lại văn bản từ những file ảnh, pdf sang word, excel, ...

Đánh máy Nhập liệu Excel Powerpoint Word

ID dự án: #7922708

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa Jun 23, 2015 đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$490 cho công việc này

devi222

A proposal has not yet been provided

$250 USD trong 2 ngày
(21 Nhận xét)
4.0
softandrew

i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.4
natabeletskaya

Предложение еще не подано

$666 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rrsheri

A proposal has not yet been provided

$333 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0