Đã Hủy

scan image to word, excel,pdf

Gõ lại văn bản từ những file ảnh, pdf sang word, excel, ...

Kĩ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Excel, Powerpoint, Word

Xem nhiều hơn: pdf excel word, digitally sign pdf excel word, copy data pdf excel word, pdf excel word conversion, pdf excel form word file, data entry pdf excel word, typing job online pdf excel word etc, save pdf fillable word file, job data excel word pdf, scan document excel word project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Rach Gia, Vietnam

ID dự án: #7922708

3 freelancer chào giá trung bình$490 cho công việc này

devi222

A proposal has not yet been provided

$250 USD trong 2 ngày
(21 Nhận xét)
4.0
softandrew

i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i can do i Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.4
natabeletskaya

Предложение еще не подано

$666 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rrsheri

A proposal has not yet been provided

$333 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0