Đã Hủy

Simple sign up job

i have a simple sign up job i need 50,000 sign up from my site link.

Note: this site has IP restrictions Only that candidates will accepted who can crewat sign up under this restrictions by using Proxy sites or Proxy Software.

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: proxy simple, simple site sign, simple proxy, sign job, 2012 sign, sign software, simple entry data job, ebay job sign ups, data entry proxy, captcha typing job sign, ods job sign fee, need proxy sites, sign sites, job cms simple, job application simple form, job application simple, job proxy, simple sign, sites sign, proxy sites

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) lahore, Pakistan

Mã Dự Án: #1625628

4 freelancer đang chào giá trung bình $563 cho công việc này

sirhanshafahath

I could do it..

$500 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sorder88

please see pm

$750 USD trong 180 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
anujatparksoft

Hello Sir! i will do that job for you within time and i'm eager to get your positive response.

$400 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
guglu

i m ready now.thnkx

$600 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0