Đang Thực Hiện

Do some data entry

I have some work, in an Excel spreadsheet.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14868486

Đã trao cho:

roxainrose

Data Entry Data Relevant Skills and Experience Data Entry Data Proposed Milestones $555 USD - Data Entry Data Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0