Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need you to fill in a spreadsheet with data.

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: want someone data entry, data entry worker need, data entry clark need, data entry workers need, data entry operator need

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14918560

Đã trao cho:

faisalayub292

Hello, Sir Me Faisal Ayub I can do this job.I am Software Engineer, Please visit my portfolio.I am new but determined and hardworking. Relevant Skills and Experience web scrapping web search data entry please conta Thêm

$255 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $325 cho công việc này

$388 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$333 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0