Đã Đóng

Telecalling to retailers

Telecalling to retailers

Need Female Telecaller with good communication skills.

Kỹ năng: Nhập liệu, Tiếng Anh (Mỹ)

Xem thêm: good ebay helper need, good female writer, female telecaller, telecalling skills pdf, communication good vocabulary, translation skills communication, technical skills communication, good graphic designer need, skills needed good emplyee

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14792764

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹1433 cho công việc này

₹1500 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rhenazuela

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1500 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.7