Đã Đóng

Thực hiện một số thao tác Excel

Job Description:

lập bảng,nhập liệu, xử lý dữ liệu

Kĩ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Word

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #10058111