Đã Đóng

Thực hiện một số thao tác Excel

lập bảng,nhập liệu, xử lý dữ liệu

Kĩ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Word

Xem nhiều hơn: m&t, excel template service, customxml excel, creation excel file, excel keyword, office excel time management, excel macro fill empty cells, macro excel cells, differences excel files, php excel pdf, excel vba xml

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #10058111