Đã Hủy

Typing data entry

Hi,

very simple typing job but you need to be very careful. PM me for me details

Kĩ năng: Nhập liệu

Xem nhiều hơn: typing/ data entry, Typing & Data Entry, job typing data entry, simple typing data entry, typing data job, careful data entry, sbtranscribe

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New Jersey, India

ID dự án: #2751481

24 freelancer đang chào giá trung bình $2/giờ cho công việc này

brightsolnslx

See private message.

$1.82 USD / giờ
(192 Nhận xét)
6.1
for2nity

See private message.

$2.5 USD / giờ
(53 Nhận xét)
5.1
amirn2011

See private message.

$2.73 USD / giờ
(54 Nhận xét)
4.9
iceiscool

See private message.

$2.48 USD / giờ
(69 Nhận xét)
4.8
swardi

See private message.

$1 USD / giờ
(1 Nhận xét)
3.3
riaz00000

See private message.

$1.82 USD / giờ
(28 Nhận xét)
3.2
0emu0

See private message.

$1.82 USD / giờ
(26 Nhận xét)
3.1
gkdhaka

See private message.

$2 USD / giờ
(5 Nhận xét)
2.7
omera2012

See private message.

$1.82 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
adnanpieas

See private message.

$2.73 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
vw8176518vw

See private message.

$1.82 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
rdnanayakkara

See private message.

$1.82 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
markirisary

See private message.

$2.73 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
JQuedi

See private message.

$2.5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
technobash

See private message.

$2.73 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
crackedleo

See private message.

$1.5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
masoomak

See private message.

$2.73 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
mhanifussl

See private message.

$0.91 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
freeandstartinfo

See private message.

$1.82 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
khoderah2001

See private message.

$2.73 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0