Đã hoàn thành

Video Data Upload

Được trao cho:

DataZoneBD

thanks please accept

$105 USD trong 10 ngày
(18 Đánh Giá)
3.8

5 freelancer đang chào giá trung bình $123 cho công việc này

experttwitter

lets start work.

$200 USD trong 10 ngày
(13 Nhận xét)
5.6
Svetoslav92

Hi,please check your PM.

$250 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
osamagazali

i am ready to work with you

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Gamerbannas

Hello Sir ! I have great experience in doing similar kind of side job recently i do it. So I am ready for the job.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0