Đã hoàn thành

Voice Record 0 to 9 and Yes no on mic Total 100 Different user Required

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sohandas với giá $50 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Take a look at sample file here

I need 100 different man and woman recording.

Price is Fixed : $ 50

You need to submit a wave file 16 Khz Mono.

Recording Sample Explain everything.

Delivery time:- 3 days.

Total = 100 Files needs to be deliver.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

0 to 100

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online