I want to read barcodes with webcam via Tablet & vb6 - open to bidding

Đã Đóng Đã đăng vào Mar 30, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am writing from turkey

I want to read barcodes with webcam via Tablet

siz türkçe yazabiliyormusunuz

Nhập liệu Visual Basic

ID dự án: #7399949

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa May 18, 2015 đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$144 cho công việc này

editchamp

Hi I have read your job description ... I have expertise in this field. I did several job perfectly like this one . I can fulfill your requirement . High quality work goes cheap . I assure 100% satis Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(87 Nhận xét)
4.7
jackylimats

Hi there, i can do this for you. Please send me more detail about the project and i can do it now for you. Hope to hear from you soon and thanks.

$166 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ranahaseebahmad

I have done work with barcode readers by mobiles, scanners and tablets....So, i can do i for you as well....

$111 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0