Đã Đóng

Whatsapp Contacts with "Last Seen" status

2 freelancer đang chào giá trung bình $28 cho công việc này

fzk1990

HI! im available for this job. Please contact me on chat for further details. Thanks Farrukh Zaman KHan

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
malikdanial897

Hello . i saw the project and i have this skill of handling huge data chunks on excel. i am up for the task

$25 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0