Đã Hủy

Nhập dữ liệu, Word, Excel, Access

Tôi sẽ hỗ trợ bạn, khi bạn gặp khó khăn các vấn đề mình gặp trong quá trình làm việc với giá hợp lí

Kĩ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Biên tập, Excel, Xử lí văn bản

Xem nhiều hơn: word p, word excel, word /excel, P&G, p v, nh , d g, access v, word excel access powerpoint, vba excel access word visio, run word macro access excel, word forms macro excel access, jobs word excel powerpoint access, visual basic word excel, macro word excel, word excel macro, convert word excel, import word document access database

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Long Khanh, Vietnam

ID dự án: #7416260