Đang Thực Hiện

I would like to hire a Data Entry Clerk

Want to start own business of data entry job works

Kỹ năng: Nhập liệu, Office nói chung, Xử lý đơn hàng, Payroll

Xem thêm: want start business posting

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14898716

Đã trao cho:

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0