Đã Đóng

Data mining Coder needed.. -- 2

I need the Data mining Coder needed.. for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Khai thác dữ liệu, Web Scraping, Python, Xử lí dữ liệu, Excel

Về khách hàng:
( 612 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #33976134