Đã hoàn thành

RETAIL TRAVEL AGENCIES IN US

I need to secure a list of retail travel agencies for the US. The completed project should be in Excell Format with name of the contact person, address, city, state, zip code, tel and fax and Email address

Kĩ năng: Khai thác dữ liệu

Xem nhiều hơn: retail travel agencies, list retail travel agencies, travel agencies, agencies email, city state zip code, email travel agencies list, address travel agencies, 2012 retail, email agencies, travel agencies email address contact, travel agencies email list, agencies, zip code list state, address travel, list email address travel agencies, retail email address, email address list travel agencies, list travel agencies email address, travel email, travel name, data mining contact list, retail travel email, state zip code, mining list, email name mining

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Carlsbad, United States

ID dự án: #1608162

Được trao cho:

howard1234

please check inbox

$50 USD trong 2 ngày
(9 Đánh Giá)
4.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

nikhil08

Hi, Please check Inbox for sample file.

$50 USD trong 3 ngày
(20 Nhận xét)
5.2
nirjhar12

I'm waiting for your opportunity.

$100 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0