Đã Đóng

solve questions using weka

1 freelancer đang chào giá trung bình $896 cho công việc này

fabienbenoit1984

Hello! I'd like to help you with this data science task. I'm familiar with Weka library as well as its python bindings. I'll do the job blazingly fast. Please, give me a try!

$896 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
3.1