Đã hoàn thành

data modelling

to complete some staff (add extra frams and graph) on an application build in visual studio c#

all algorithms are provided as dll or exe

Kĩ năng: Lập trình C#

Xem nhiều hơn: graph to data, graph and data, graph algorithms in c, graph algorithms c, data to graph, data and graph, data and algorithms, data algorithms, application algorithms, all algorithms, algorithms graph, algorithms data, data visual, graph dll, graph algorithms, visual graph, data dll, graph data, convert exe dll visual, data modelling, build dll, dll exe, convert exe dll project, ffmpeg dll visual studio, create win32 dll visual studio

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Bruxelles, Belgium

ID dự án: #1695066

Được trao cho:

srinichal

Hired by the Employer

€600 EUR trong 10 ngày
(44 Đánh Giá)
6.5