Đã Hủy

Add posting work for experience add poster

Dear,

I have some C L posting work. Need experience C L posting worker. Daily 20 Add post in 20 city (miami, portland, chicigo, loss angels, wishinton dc, new york ,san diago, san francisco), Like this. rate is 0.40$ per live add. I only Pay you Only for live add. The user must have PVA and proxy also.

pm me must. NEED ONLY EXPERIENCE WORKER.

thnx,

kuntal

Kĩ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Hỗ trợ màn hình, Excel

Xem nhiều hơn: add posting work, new york post, miami data, data entry worker add, user experience, san francisco, Portland , need add posting, miami, entry l, angels data, angels data entry, add pay, rate experience, worker work, experience must, data san francisco, live work data entry, live posting per, poster york, work live, rate per posting, experience worker, work add posting, pva add posting

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Khulna, Bangladesh

ID dự án: #1070646

6 freelancer đang chào giá trung bình $108 cho công việc này

monzurbd

Pls. Check PMB.

$40 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
1.1
abir1122

i will complete the work..

$30 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
aliaslam335

I interested this project please give me project

$200 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mithu2526

please sir check PMB and please give me one chance

$200 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
joycse

sir you can trust me.

$150 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mtahirishtiaq

i can do it!

$30 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0