Đã Hủy

adsense wordpress sites

We need 2 sites (similar content) with articles about wazzup the free tool to sent text messages by mobile phone .

Best would be wordpress with adsense added.

domains is [url removed, login to view], .nl and .be

Design needs to be web 2, big fonts and gradient colors

Kĩ năng: Đăng báo, Article Writing, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Google Adsense

Xem nhiều hơn: wordpress design tool, web design mobile phone free, web design best fonts, free wordpress web design, free web design fonts, design sites free, data entry sites free, best wordpress sites, best web design tool free, best web design tool, best web design sites free, best web design fonts, best web colors, best free web design sites, mobile nl, best sites web, best sites, wordpress sites, web design tool free, mobile sites, gradient, mobile web design tool, mobile design tool, mobile web tool, sites similar design

Về Bên Thuê:
( 330 nhận xét ) Sluis, Netherlands

ID dự án: #1732610

2 freelancer đang chào giá trung bình $525 cho công việc này

dareka1

please see my pm.

$800 USD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
1.2
waleed1992

PLease check PM

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
3.4