Đang Thực Hiện

copy paste data entry

only copy paste simple work

please pm me

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: simple paste, paste, copy paste data, simple work copy paste, duelfun, paste data entry, copy paste simple, copy paste data work, work copy paste, copy paste entry, data entry cut paste, paste data

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1034240

Đã trao cho:

richard6212

pls Check PM

$30 USD trong 1 ngày
(394 Đánh Giá)
7.2