Đang Thực Hiện

Data Entry for himalishah

This is as agreed project will gather full info for provided site will also gather pricing and alt descriptions

Bid is for 3,000 products

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Tìm kiếm web

Xem thêm: full info, data entry pricing, foragreatprice, data gather, data entry project pricing, pricing open bid techsupport, data miner job descriptions, gather data site, unique product descriptions bid

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Canton, United States

Mã Dự Án: #1011808

Đã trao cho:

himalishah

Please check PMB

$30 USD trong 2 ngày
(14 Đánh Giá)
4.4