Đang Thực Hiện

data entry for Sweet Rahman

looking someone who can do some basic office work

Thanks

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: sweet, office work data entry, looking someone data entry, data processing office, basic data work, data entry work office

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1073021

Đã trao cho:

rdpbd

Hi, check my PM. Thanks

$3000 USD trong 365 ngày
(16 Đánh Giá)
4.7