Đã hoàn thành

data entry for web

Đã trao cho:

richard6212

thanks for project

$30 USD trong 20 ngày
(391 Đánh Giá)
7.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ShiaFirst

I'm here for any type of data entry or web scraping tasks.

$30 USD trong 1 ngày
(44 Đánh Giá)
6.5