Đang Thực Hiện

data entry job for nashid 05-16-2012

private job for nashid data entry for new website, 400 items to be inputed into website with descriptions.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: website data entry job, job descriptions data entry, data entry job descriptions, job for , job descriptions, job private data entry, nashid 2012, data entry private, job entry data indonesia, private data entry, private data entry job, items data entry

Về Bên Thuê:
( 63 nhận xét ) Redondo Beach, United States

Mã Dự Án: #1639208

Đã trao cho:

nashid1234

++++Thanks for that sir+++++

$110 USD trong 2 ngày
(86 Đánh Giá)
5.3