Đang Thực Hiện

**Data Entry Project For NeXuS#04/11 1st**

Project for NeXuS

Kỹ năng: BPO, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: nexus data entry, 1st, project data entry lahore, online project data entry, project data entry islamabad, project data entry usa, trail project data entry

Về Bên Thuê:
( 410 nhận xét ) Gazipur, Bangladesh

Mã Dự Án: #1034612

Đã trao cho:

bharat0154

i am interested in doing this project. would be a pleasure working with you.

$100 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
fahadze

let,s start send me details. thanks

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nexustechn

*** Interested ***

$75 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
2.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $76 cho công việc này

Micropots

Hello, We can do this . Please send me the details.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0