Đang Thực Hiện

**Data Entry Project For Zoni#05/11 1st**

as discuss

Kỹ năng: BPO, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Xem thêm: 1st, project data entry lahore, online project data entry, project data entry islamabad, project data entry usa, trail project data entry

Về Bên Thuê:
( 410 nhận xét ) Gazipur, Bangladesh

Mã Dự Án: #1047959

Đã trao cho:

Etalha

Dear sir, Thanks for your good project work. regards by Etalha

$30 USD trong 7 ngày
(53 Đánh Giá)
5.2