Đã hoàn thành

data entry project 1

Đã trao cho:

data2011

lets work..........

$49 USD trong 7 ngày
(24 Đánh Giá)
4.2

7 freelancer đang chào giá trung bình $77 cho công việc này

sanjaysp008

ready to work .

$50 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mani0342

Ready to work sir.......

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kevinglode

ready to start please tell my the details contact me

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
brownapple

PLEASE PROVIDE THE THE DETAILS OF THE PROJECT. THANKS.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sanjeevjoshi61

hi, ready to work.

$250 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
jon0705

I can start anytime just give me the details

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0