Đang Thực Hiện

Data Entry sign up's 50K to 1000K

Hello,

i need 50K to 1000K SignUp's Urgent. I will pay 50$ at evey 5K sign up's. I need a sensior candidates.

i will hire that person who will provide me 100 signup's in interview.

i will pay through ALERT PAY or PAYPAL.

i need a team which can provide me signup's in 1 month.

link is

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Tìm kiếm web

Xem nhiều hơn: data entry 1000k, sign hire, s.i. com, hire a data entry team, paypal.com sign in, ref data, urgent data entry team, entry data php, entry ref, pay alert paypal, link entry data, paypal alert, pay register php, 2012 sign, paypal sign, data entry pay paypal, data entry sign, sign person, processing data php data php, person sign, signup data entry, sign data entry, data entry jobs chennai today interview, 1000k, pay sign paypal

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) lahore, Pakistan

ID dự án: #1611863

Được trao cho:

jeof31

hey i can do your project as well as you want....thank you

$30 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $265 cho công việc này

Mjavedyounas

i can do this job

$500 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0